Vikens Kultur- & Byaförening

Väsby Strandmarks naturreservat

I kommande vecka är tanken att starta upp ca 15-20 arbetsdagar med bortgrävning av vresros inom aktuellt naturreservat söder om Lerberget. Vi börjar i norr och troligen når vi bäcken, i bästa fall söder om denna men det är tveksamt om tiden räcker för det. Utbredningen av rosorna är stor och befintlig stor VA-ledning medför ökad tidsåtgång. Projektet är en del av länsstyrelsens arbete med invasiva arter i de statliga reservaten men där kommunen genomför det. Syftet med insatsen är att återställa heden och skapa utrymme för de inhemska arter som ska finnas där. Ytorna kommer inte att besås eller planteras utan istället ska omgivande vegetation sprida sig in på dem.