Vikens Kultur- & Byaförening

HÖSTSTÄMMA – nytt schema

Dag och tid: Torsdagen den 20:e oktober klockan 18.30.
Plats: Vikens hemgård, Hemgårdsvägen 6

Det bjuds på kaffe och bulle 

Nytt: Sara Stenlund kommer tyvärr inte att medverka på höststämman pga. förhinder.

Nytt schema: 
Talare 1. Håkan Sträng från WiseGate och är civilingenjör på elkraft.
Talare 2. Kjell Näslund som ska redogöra för vårt elavtal.

Programpunkt 3. Genomgång av hjärtstartarna och hur de fungerar. 
Programpunkt 4.  En presentationsfilm från Svenska Kraftnät och deras planer på kabelnedläggning mellan Viken och Grå Läge

Välkomna!