Vikens Kultur- & Byaförening

Vikens Sjöfartsmuseum

Utställning 29 juni till 18 augusti

Visas under ordinarie öppettidertider.

Vikens Sjöfartsmuseum visar i sommar en donation efter vikenbon
Stig Lennart Carlsson. Donationen består av 10 fartygsmodeller, 1 diorama, 5 halvmodeller och 5 marina konstverk. Ett flertal av modellerna är byggda av Stig Lennarts farbror Lennart Karlsson. Några av modellerna, liksom några av tavlorna har koppling till Viken

Förra årets utställning om judarnas flykt över Öresund finns kvar att se.

Museets öppettider

29 juni – 18 augusti
Lördagar och söndagar kl 13.00 –16.00

Förutom ordinarie öppethållande under sommaren kan Sjöfartsmuséet visas efter överenskommelse. 

KONTAKTPERSONER
Lars Reuter 070-631 37 15
Carl Johan Jargenius Tel 072-726 51 51

Museets historik

Vikens Sjöfartsmuseum har som förening existerat sedan 1957. Året därpå invigdes den då 68-åriga kommandobryggan från S/S Eriksborg till sjöfartsmuseum. Eriksborg blev med tiden fuktskadad vilket påverkade inredning och föremål och med åren blev även “stugan” för trång, på grund av alla de föremål och minnessaker som inströmmade till muséet.

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 – 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat. Här har alla museiföremål samlats under ett tak och inrymmer ca. 1500 inventerade föremål och handlingar som minner om forna tider då Viken var en betydande fiske- och sjöfartsort.

Till sjöfartsmuseet skänktes också år 1958 en “ljugarebänk” tillverkad av en trämast till ett segelfartyg.

Donator och tillverkare var skeppsredaren Stellan Banck, vars far och farfar hade sina rötter i Viken. “Bancka-bänken” var konstnärligt gjord, stod placerad i anknytning till Eriksborg, men förflyttades 1997 till nuvarande plats utanför Vikens Sjöfartsmuseum.

I Viken har byggts segelfartyg sedan urminnes tider, vanligtvis på strandmarken, dokumenterat från 1738. I slutet på 1800-talet och fram till 1920 byggdes fartyg av Janne Hagerman vid Vikens Skeppsvarf.

I Viken fanns också kustbevakare/tullare; bärgarelag som hjälpte till vid strandningar; och sist men inte minst fiskare, som sannolikt är den egentliga ursprungsbefolkningen i Viken. Flertalet av de forna Viken-borna startade sitt liv som kock/jungman och avancerade i många fall till sjökapten/skeppsredare. Sedan de pensionerat sig blev de ofta husbehovsfiskare.

I hemmen samlade sjömanssouvenirer och minnessaker av olika slag. Mycket av detta har skänkts till Vikens sjöfartsmuseum. I muséet belyses den gamla sjöfartskulturen, som satt sin prägel på livet i Viken, genom

Ett stort antal skeppsredare var etablerade med Viken som fartygens hemort, ofta i partrederiform där även ortens innevånare hade satsat andelar i fartygen. Söner av dessa redare lade ofta grunden till de större rederier som senare startades i Helsingborg och andra närbelägna städer. Från 1872 och fram till 1948 fanns lotsstation i Viken där till en början 14 kronolotsar var stationerade till hjälp för fartygens passage genom Öresund. Under lotsarna lydde också Svinbådans fyrskepp som fanns mellan åren 1866 – 1960.

  • Modeller och avbildningar av Vikenskutor

  • Verktyg och navigationsinstrument

  • Sjömansarbeten och minnen från långväga resor

  • Föremål från skeppsbyggeri, lotsning och fiske

  • Dokumentation i text och bild av sjöfararbebyggelsen och dess innevånare i Viken

  • Utställningshistorik hittas under utställningar

Vi som arbetar på museetTelefon
Lars Reuter, Ordf.070-631 37 15
Carl-Johan Jargenius, sekreterare072-726 51 51
Leif Olsson, kassör070-692 64 75
Jan Benke070-305 51 40
Mats Svensson 
Ingrid Granholm 

Gåvor av intresse för sjöfartskulturen mottages tacksamt, även penninggåvor till hjälp för muséets bevarande.