Den Svenska Flottan 500 år

Utställningen är öppen 

2 juli – 14 augusti . Lördagar och söndagar mellan kl 13 och 16. 

pdf

Den Svenska Flottan 500 år

En skrift om Svenska flottans utveckling under 500 år.

Size: 3.49 MB

Utställning år 2022

– Utställningen visar hur fartygen utvecklats genom århundradena,
från 1500-talets små beväpnade handelsfartyg till dagens avancerade ubåtar.

Under 1500-talet skedde stora förändringar i Östersjöområdet. Handeln och sjöfarten ökade. Danmark hade en stor flotta och hade kontroll och makt över Östersjön. Sverige saknade en flotta. Därför kunde den danske kungen Kristian II erövra Stockholm sjövägen utan att svenskarna kunde hindra det. 

För att besegra och driva ut danskarna från Stockholm behövdes en flotta. Gustav Vasa lyckades köpa tio bestyckade fartyg från Lübeck som anlände den 7 juni 1522 till Slätbaken utanför Söderköping. Den svenska marinen var född.

Med hjälp de tyska fartygen kunde svenskarna 1523 stoppa danskarnas transporter till Stockholm över Östersjön. Stockholm befriades och Gustav Vasa blev Sveriges kung. Med de tyska fartygen som grund byggdes den svenska flottan upp. 

Genom århundradena har flottans storlek och slagkraft gått upp och ner. Den svenska flottan har slagits mot den danska flottan om Öresund och med den ryska flottan om herraväldet i Östersjön. År 1809 förlorade Sverige Finland. Efter det har den svenska flottan inte deltagit i något sjöslag.

Museets öppettider 2022

2 juli – 14 augusti
Lördagar och söndagar mellan kl 13 och 16

Förutom ordinarie öppethållande under sommaren kan Sjöfartsmuséet visas efter överenskommelse. kontaktuppgifter finner ni nederst på sidan. 

Vikens sjöfartsmuseum är idag organiserat som stiftelse och drives genom frivilliga entreavgifter samt försäljning av Bror Malmstens böcker om sjöfart och fartyg från Viken/Nordvästskåne. Ett häfte kallat Vikeniana, som behandlar olika ämnen med anknytning till Viken, göres också i mindre upplagor och säljes på muséet.

Vikens Sjöfartsmuseum har som förening existerat sedan 1957. Året därpå invigdes den då 68-åriga kommandobryggan från S/S Eriksborg till sjöfartsmuseum. Eriksborg blev med tiden fuktskadad vilket påverkade inredning och föremål och med åren blev även “stugan” för trång, på grund av alla de föremål och minnessaker som inströmmade till muséet.

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 – 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat. Här har alla museiföremål samlats under ett tak och inrymmer ca. 1500 inventerade föremål och handlingar som minner om forna tider då Viken var en betydande fiske- och sjöfartsort.

Museets historik

Vikens Sjöfartsmuseum har som förening existerat sedan 1957. Året därpå invigdes den då 68-åriga kommandobryggan från S/S Eriksborg till sjöfartsmuseum. Eriksborg blev med tiden fuktskadad vilket påverkade inredning och föremål och med åren blev även “stugan” för trång, på grund av alla de föremål och minnessaker som inströmmade till muséet.

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 – 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat. Här har alla museiföremål samlats under ett tak och inrymmer ca. 1500 inventerade föremål och handlingar som minner om forna tider då Viken var en betydande fiske- och sjöfartsort.

Till sjöfartsmuseet skänktes också år 1958 en “ljugarebänk” tillverkad av en trämast till ett segelfartyg.

Donator och tillverkare var skeppsredaren Stellan Banck, vars far och farfar hade sina rötter i Viken. “Bancka-bänken” var konstnärligt gjord, stod placerad i anknytning till Eriksborg, men förflyttades 1997 till nuvarande plats utanför Vikens Sjöfartsmuseum.

I Viken har byggts segelfartyg sedan urminnes tider, vanligtvis på strandmarken, dokumenterat från 1738. I slutet på 1800-talet och fram till 1920 byggdes fartyg av Janne Hagerman vid Vikens Skeppsvarf.

I Viken fanns också kustbevakare/tullare; bärgarelag som hjälpte till vid strandningar; och sist men inte minst fiskare, som sannolikt är den egentliga ursprungsbefolkningen i Viken. Flertalet av de forna Viken-borna startade sitt liv som kock/jungman och avancerade i många fall till sjökapten/skeppsredare. Sedan de pensionerat sig blev de ofta husbehovsfiskare.

I hemmen samlade sjömanssouvenirer och minnessaker av olika slag. Mycket av detta har skänkts till Vikens sjöfartsmuseum. I muséet belyses den gamla sjöfartskulturen, som satt sin prägel på livet i Viken, genom

Ett stort antal skeppsredare var etablerade med Viken som fartygens hemort, ofta i partrederiform där även ortens innevånare hade satsat andelar i fartygen. Söner av dessa redare lade ofta grunden till de större rederier som senare startades i Helsingborg och andra närbelägna städer. Från 1872 och fram till 1948 fanns lotsstation i Viken där till en början 14 kronolotsar var stationerade till hjälp för fartygens passage genom Öresund. Under lotsarna lydde också Svinbådans fyrskepp som fanns mellan åren 1866 – 1960.

  • Modeller och avbildningar av Vikenskutor

  • Verktyg och navigationsinstrument

  • Sjömansarbeten och minnen från långväga resor

  • Föremål från skeppsbyggeri, lotsning och fiske

  • Dokumentation i text och bild av sjöfararbebyggelsen och dess innevånare i Viken

  • Utställningshistorik hittas under utställningar

Vi som arbetar på museet Telefon
Lars Reuter, Ordf. 070-631 37 15
Carl-Johan Jargenius, sekreterare  072-726 51 51
Claudia Andersson 0760174995
Leif Olsson, kassör 070-6926475
Jan Benke 070-3055140
CG Stigborn  070-649 96 69
   

Gåvor av intresse för sjöfartskulturen mottages tacksamt, även penninggåvor till hjälp för muséets bevarande.