Vikens Sjöfartsmuseum

Museet öppnar 2021-07-03. Mer information om öppettider finns att läsa längre ner.

Vikens sjöfartsmuseum är idag organiserat som stiftelse och drives genom frivilliga entreavgifter samt försäljning av Bror Malmstens böcker om sjöfart och fartyg från Viken/Nordvästskåne. Ett häfte kallat Vikeniana, som behandlar olika ämnen med anknytning till Viken, göres också i mindre upplagor och säljes på muséet.

Vikens Sjöfartsmuseum har som förening existerat sedan 1957. Året därpå invigdes den då 68-åriga kommandobryggan från S/S Eriksborg till sjöfartsmuseum. Eriksborg blev med tiden fuktskadad vilket påverkade inredning och föremål och med åren blev även ”stugan” för trång, på grund av alla de föremål och minnessaker som inströmmade till muséet.

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 – 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat. Här har alla museiföremål samlats under ett tak och inrymmer ca. 1500 inventerade föremål och handlingar som minner om forna tider då Viken var en betydande fiske- och sjöfartsort.

Förutom ordinarie öppethållande under sommaren kan Sjöfartsmuséet visas efter överenskommelse.

Uppdatering av information om 2021 år temautställning om judarnas flykt över Öresund från Danmark till Sverige 1943 kommer att ske inom kort.

Senaste tema-utställning sommaren 2019

Öresund under andra världskriget

Senaste utställning speglar händelserna i Sundet under kriget – från 1939 då Skånekusten i sakta takt befästes med små gråa bunkrar – till våren 1945 då kriget slutade och Danmark åter blev fritt.

Det blev aldrig fullt krig i Öresund. Men kriget märktes på många sätt. I Danmark stod tyska armén. Trafiken över Sundet inskränktes till ett minimum. Färjorna gick bara enstaka turer varje dag.

Fruktan var stor. Skulle tyskarna fortsätta över Sundet och ta Sverige?

Modell från utställningen


Läs mer om utställningen här >

Längst ut på piren i Vikens hamn stod en liten bevakningskur.

Öppettider

Museet håller öppet lördagar och söndagar mellan kl 13.00 – 16:00 med start fr.o.m. 2021-07-03 fram t.o.m. lördag – söndag 2021-08-15.

Gratis inträde.

Museets historik


Vikens Sjöfartsmuseum har som förening existerat sedan 1957. Året därpå invigdes den då 68-åriga kommandobryggan från S/S Eriksborg till sjöfartsmuseum. Eriksborg blev med tiden fuktskadad vilket påverkade inredning och föremål och med åren blev även ”stugan” för trång, på grund av alla de föremål och minnessaker som inströmmade till muséet.

Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 – 1968, Vikens Frivilliga Brandkår huserat. Här har alla museiföremål samlats under ett tak och inrymmer ca. 1500 inventerade föremål och handlingar som minner om forna tider då Viken var en betydande fiske- och sjöfartsort.


Till sjöfartsmuseet skänktes också år 1958 en ”ljugarebänk” tillverkad av en trämast till ett segelfartyg.

Donator och tillverkare var skeppsredaren Stellan Banck, vars far och farfar hade sina rötter i Viken. ”Bancka-bänken” var konstnärligt gjord, stod placerad i anknytning till Eriksborg, men förflyttades 1997 till nuvarande plats utanför Vikens Sjöfartsmuseum.

I Viken har byggts segelfartyg sedan urminnes tider, vanligtvis på strandmarken, dokumenterat från 1738. I slutet på 1800-talet och fram till 1920 byggdes fartyg av Janne Hagerman vid Vikens Skeppsvarf.

I Viken fanns också kustbevakare/tullare; bärgarelag som hjälpte till vid strandningar; och sist men inte minst fiskare, som sannolikt är den egentliga ursprungsbefolkningen i Viken. Flertalet av de forna Viken-borna startade sitt liv som kock/jungman och avancerade i många fall till sjökapten/skeppsredare. Sedan de pensionerat sig blev de ofta husbehovsfiskare.

I hemmen samlade sjömanssouvenirer och minnessaker av olika slag. Mycket av detta har skänkts till Vikens sjöfartsmuseum. I muséet belyses den gamla sjöfartskulturen, som satt sin prägel på livet i Viken, genom

Ett stort antal skeppsredare var etablerade med Viken som fartygens hemort, ofta i partrederiform där även ortens innevånare hade satsat andelar i fartygen. Söner av dessa redare lade ofta grunden till de större rederier som senare startades i Helsingborg och andra närbelägna städer. Från 1872 och fram till 1948 fanns lotsstation i Viken där till en början 14 kronolotsar var stationerade till hjälp för fartygens passage genom Öresund. Under lotsarna lydde också Svinbådans fyrskepp som fanns mellan åren 1866 – 1960.

  • Modeller och avbildningar av Vikenskutor
  • Verktyg och navigationsinstrument
  • Sjömansarbeten och minnen från långväga resor
  • Föremål från skeppsbyggeri, lotsning och fiske
  • Dokumentation i text och bild av sjöfararbebyggelsen och dess innevånare i Viken
Vi som arbetar på museet Telefon
Lars Reuter, Ordf. 070-631 37 15
Ingalil Stigborn 070-540 29 06
Carl-Johan Jargenius, sekreterare 072-726 51 51
Brita Malmberg 042-23 77 66
CG Stigborn 070-649 96 69
Leif Olsson, kassör 070-6926475
Jan Benke 070-3055140

Gåvor av intresse för sjöfartskulturen mottages tacksamt, även penninggåvor till hjälp för muséets bevarande.