VKB

Protokoll

Yttranden

2020


6 oktober – Höststämma protokoll

2019


14 mars – Årsmötesprotokoll

28 februari – Styrelseprotokoll


6 februari – Styrelseprotokoll

2018


17 december – Synpunkter – detaljplan 135:1


6 december – Synpunkter – ÖP-2035


6 december – Styrelseprotokoll


7 november – Styrelseprotokoll


18 oktober – Protokoll höststämma


3 oktober – Styrelseprotokoll


6 september – Styrelseprotokoll


31 maj – Styrelseprotokoll


3 maj – Styrelseprotokoll


4 april – Styrelseprotokoll


22 mars – Konstituerande styrelsemöte


22 mars- Årsmöte


8 februari – Styrelseprotokoll


18 januari – Styrelseprotokoll

2017


12 december – Styrelseprotokoll


16 november – Styrelseprotokoll


26 oktober Höststämma


12 september – Styrelseprotokoll


24 augusti – Styrelseprotokoll


30 juli – Styrelseprotokoll


7 juni – Styrelseprotokoll


22 april – Styrelseprotokoll


13 mars – Styrelseprotokoll


9 mars – Styrelseprotokoll


9 mars – Årsmötesprotokoll

2016


8 november – Styrelseprotokoll


6 oktober – Styrelseprotokoll


6 september – Styrelseprotokoll


21 juli – Styrelseprotokoll


24 maj – Styrelseprotokoll


29 mars – Styrelseprotokoll


8 mars – Årsmötesprotokoll


9 februari – Styrelseprotokoll

2015


8 oktober – Styrelseprotokoll


1 september – Styrelseprotokoll


24 mars – Styrelseprotokoll

2014


7 oktober – Verksamhetsrapport


7 oktober – Styrelseprotokoll


5 mars – Årsmötesprotokoll


4 februari – Styrelseprotokoll

2017/2018


17 december – Synpunkter för planbeskrivning detaljplan för Viken 135:1/Trygghetsboende


8 november – Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2035


23 november – Yttrande angående planerad utvidgning av fastigheten Stubbarp 39:3


16 oktober – Överklagande från VKB angående Potatisåkern


25 september – Yttrande från VKB angående Stubbarp 39:5


2 februari – Yttrande från VKB angående potatisåkern

2016


2 februari – Synpunkter på detaljplanen för Viken 11:1


2 februari – Kommentar till ÖP 2030 från Vikens Kultur och Byaförening

2007


2 februari – Skrivelse till kommunalrådet Peter Kovacs efter VKBs årsmöte den 7 mars

2006


2 februari – Byggrätter för badhytter i Viken


2 februari – Tekniska nämnden Höganäs kommun – dagvattenutsläpp

2020


22 maj – Yttrande detaljplan 127:1


28 juni – Yttrande detaljplan Stubbarp 39:2, mfl