Vikens Kultur- & Byaförening

Nytt elavtal snart på plats

Kullabygdens byaföreningar har i en mycket svår och turbulent tid och på en stressad marknad arbetat fram ett nytt ramavtal, som automatiskt ska ersätta det nuvarande elavtalet från och med den 1 januari 2023. Det är ett mycket svårt marknadsläget i år och innan marknaden blivit informerad av myndigheterna om vad som kommer att gälla framöver, har elleverantörerna inte kunnat erbjuda några passande lösningar för våra medlemmar. Målsättningen för byaföreningarna har varit att skapa ett tryggt och enkelt avtal, där man undviker obehagliga pristoppar.
Medlemmarna kommer att få det nya avtalet utskickat i god tid för förnyelse och innan de allra sista detaljerna är på plats kan vi avslöja att vi har delat upp avtalet i två steg, med en automatisk övergång mellan stegen.
Steg ett innebär att tidigare avtal flyttas till en elfond, med en bred riskspridning. Detta bara för att klara vinterns höga prisläge.
Senare under 2023, när marknaden förhoppningsvis stabiliserat sig, går avtalet automatiskt över i en fast volym mix, där merparten av hushållets förbrukning ligger till ett fast pris, men med en mindre rörlig del, en så kallad balanserad riskspridning, för att åtnjuta den bästa prismixen, utan att riskera obehagliga pristoppar.

Mer om avtalet publiceras fortlöpande på vår hemsida inom den närmaste tiden och skickas även ut via mail till medlemmarna. El-handlaren kommer också att kontakta medlemmarna direkt. Elleverantörens namn publiceras vi närt ramavtalet är slutförhandlat och underskrivet av alla parter.

Nya medlemmar till byaföreningarna är givetvis välkomna att teckna detta förmånliga elabonnemang.

Bildtext: Vi har ett nytt elavtal! Måndag 7 november möttes Kullabygdens byaföreningars utsända i Magasinet – Sophiamöllan i Viken, för en sista granskning av de främsta anbuden. Fr v: Bo Lassen – Höganäs, Anders Svensson – LRF, Birgitta Hansson – Mölle, Ulrika Hantel – Svanshall, Claes Båtelsson – Arild, Bo Flodin – Häljarödbaden, Mats Strömgren – Lerberget. Foto Kjell Näslund – VKB Viken.