Vikens Kultur- & Byaförening

Badhytter/Bryggor i Viken

VKB ansvarar för underhåll och uthyrning av 25 badhytter samt Lisas brygga och Stenbryggan längs Vikens havsbad.
Kommer du med båt utanför Viken så står badhytter som en palett av färgklickar framför vår vackra by.

Färdas du på land längs Vikens havsbad så påminner badhytterna om hur fiskeläget Viken förvandlades till badort på somrarna och som efterhand utvecklats till en fantastisk plats på jorden där vi på ett enkelt sätt kan njuta av sol, vind och salta havsbad året runt.

Badsäsongen för detta strandområde är under perioden 1 maj – 30 september vilket innebär att bryggorna är utplacerade under denna period. Vädret kan påverka datum för arbetet med bryggorna något.

Undantaget är Stenbryggan som är tillgänglig året runt. Tänk på att havsbad alltid sker på egen risk! Men härligt är det.

Finns intresse att anmäla sig till badhytt gäller följande.

Uthyrningsperiod är mellan 1/5 — 30/9.

  • Berättigade att stå i kö är medlem i VKB.
  • Varje medlemskap berättigar till en plats i kön.
  • Förtur har åretruntboende medlem.
  • Badhyttsavgiften är 2000:-/säsong.
  • Intresseanmälan görs till: badhytt@vikensbyaforening.se 
  • Hyran skall vara betald senast den 1/4.
    Bankgiro  5705 – 4108. eller Swish  1230519199  OBS! glöm ej uppge namn och att avgiften gäller badhytt!
  • Hyrestiden är en säsong. Ny intresseanmälan inlämnas efter hyresperiodens slut.
  • Nycklar utlämnas 1/5, (vid hytt nr.7 mellan kl. 10.00-12.00), återlämnas senast 1/10.

Bryggorna i Viken

Badsäsongen för Vikens strandområde är under perioden 1 maj – 30 september, vilket innebär att bryggorna är utplacerade under denna period. Vädret kan påverka datum för arbetet med bryggorna något.

Följande bryggor finns i anslutning till badplatserna i Viken.

Fritidens brygga

I nära anslutning finns en tillgänglighetsanpassad  toalett.

Lisas brygga

Denna finns inom badhyttsområdet och erbjuder till fina bad i anslutning till nyttjandet av hytterna. 

Stenbryggan

Året runt-brygga där trappan är kvar även på vintern (fr o m 2021).

Grähsa brygga

Finns inom hamnområdet. Badmöjlighet finns hela året. Under badsäsong finns handikapp-ramp utplacerad (kommunens ansvar)