Vikens Kultur- & Byaförening

Badhytter/Bryggor i Viken

Att väder, vind samt de stormar som varit behandlar kusten med förödande kraft har vi ofta fått erfara. Som Vikens profiler står våra badhytter längs stranden och får ta emot den pinande saltvinden.

2000 skedde en inventering och samtidigt påbörjades en upprustning av hytterna, detta upprepades efterhand och de sämsta blev åtgärdade. 2000 hade fem av 22 badhytter åtgärdats. Numera finns 25 Badhytter i VKB’s regi.

Badsäsongen för detta strandområde är under perioden 1 maj – 30 september vilket innebär att bryggorna är utplacerade under denna period. Vädret kan påverka datum för arbetet med bryggorna något.

Finns intresse att anmäla sig till badhytt gäller följande.

Uthyrningsperiod är mellan 1/5 — 30/9.

  • Berättigade att stå i kö är medlem i VKB.
  • Varje medlemskap berättigar till en plats i kön.
  • Förtur har åretruntboende medlem.
  • Badhyttsavgiften är 2000:-/säsong.
  • Intresseanmälan görs till: badhytt@vikensbyaforening.se 
  • Hyran skall vara betald senast den 1/4.
    Bankgiro  5705 – 4108. eller Swish  1230519199  OBS! glöm ej uppge namn och att avgiften gäller badhytt!
  • Hyrestiden är en säsong. Ny intresseanmälan inlämnas efter hyresperiodens slut.
  • Nycklar utlämnas 1/5, (vid hytt nr.7 mellan kl. 10.00-12.00), återlämnas senast 1/10.

Bryggorna i Viken

Badsäsongen för Vikens strandområde är under perioden 1 maj – 30 september, vilket innebär att bryggorna är utplacerade under denna period. Vädret kan påverka datum för arbetet med bryggorna något.

Följande bryggor finns i anslutning till badplatserna i Viken.

Fritidens brygga

I nära anslutning finns en tillgänglighetsanpassad  toalett.

Lisas brygga

Denna finns inom badhyttsområdet och erbjuder till fina bad i anslutning till nyttjandet av hytterna. 

Stenbryggan

Året runt-brygga där trappan är kvar även på vintern (fr o m 2021).

Grähsa brygga

Finns inom hamnområdet. Badmöjlighet finns hela året. Under badsäsong finns handikapp-ramp utplacerad (kommunens ansvar)