Styrelsen

Lotta Hördin

Ordförande

Fredrik Hallgårde

Vice ordförande

Gert van Doormalen

Kassör

Louise Alexén

Sekreterare

Linda Lundin

Ledamot

Lars Niwong

Ledamot

Lena Thorsson

Ledamot

Tove Mauritzson

Ledamot

Kjell Näslund

Ledamot

Lisbeth Ryberg

Suppleant

Lars Reuter

Ordförande Sjöfartsmuseet

Olof Engvall

Redaktör för Byaluren

Kay Winqvist

Ansvarig för badhytter och bryggor

Robert Johansson

Ordförande Sophiamöllan

Ann-Britt Strufve

Ordförande Skeppargården