Styrelsen

Styrelsen

Lotta Hördin

Ordförande

Fredrik Hallgårde

Vice ordförande

Gert van Doormalen

Kassör

Kristina Hagman

Sekreterare

Per Eriksson

Ledamot

Lars Niwong

Ledamot

Thomas Uziel

Ledamot

Gun-Britt Jönsson

Ledamot

Kjell Näslund

ledamot

Lisbeth Ryberg

Suppleant

Lars Reuter

Ordförande Sjöfartsmuseet

Olof Engvall

Redaktör för Byaluren

Kay Winqvist

Ansvarig för badhytter och bryggor

Malte Wenner-ström

Ordförande Sophiamöllan

Ann-Britt Strufve

Ordförande Skeppargården