Vikens Kultur- & Byaförening

Väsby Strandmarks naturreservat

I kommande vecka är tanken att starta upp ca 15-20 arbetsdagar med bortgrävning av vresros inom aktuellt naturreservat söder om Lerberget. Vi börjar i norr och troligen når vi bäcken, i bästa fall söder om denna men det är tveksamt om tiden räcker för det. Utbredningen av rosorna är stor och befintlig stor VA-ledning medför […]