Vikens Kultur- & Byaförening

Previous slide
Next slide

Paul Jönska gården är en skeppargård från 1880-talet med den ursprungliga inredningen bevarad.

Sjökaptenen Paul Jönsson, lät uppföra byggnaden. Han seglade på hela Europa och förde med sig möbler och inventarier till hemmet och presenter till hustrun och barnen.

Allt finns kvar och kan ses i huset.

Öppettider 2024

Trädgården är alltid öppen för besökare. Ingång genom grindarna från Målaregränd eller Fyrgatan.

Eventuellt blir det ansiktsmålning  på Paul Jönska gården i samband med kyrkans påskvandring den 24 mars.

TRÄDGÅRDSRUNDAN: 15-16  juni kl 10-17 

VISNING AV HUSET:  söndagar från 23 juni till 18 aug, mellan kl 15-17 

Visning av huset vid annan tid kontakta:
Ann-Britt Strufve på 073-980 88 66.

VÅFFELSERVERING: söndagen den 14  juli  kl 14-16

KULTURDAG: söndagen den 28 juli  kl 13-15

JULMARKNAD: lördagen den 7  dec kl 13-15

Välkomna till Skeppargatan 18!

En unik ros på Paul Jönska gården

Namnet på denna ros är Prince de Bulgarie. Den tillhör Tehybrid-gruppen. 
Rosen planterades intill huset 1983.

Den blommar än idag i soligt och skyddat läge med riklig blomning i många schatteringar till långt in på hösten. Den nyutslagna blomman är svagt gulfärgad, övergår till nyanser i aprikos med blommans mitt i djupare färg, för att sedan blekna av i svagt rosa toner. Bladen är mörkt gröna och något glänsande.

2005 skrev rosexperten Lars-Åke Gustavsson, att plantan är det enda kända exemplaret i Sverige.

Flora Linnea i Helsingborg har lyckats få fram ett fåtal nya exemplar från Paul Jönska gårdens ros.

Helsingborgs Dagblads artikel den 25/5 2019 om Fredriksdals arbete med att rädda bortglömda växter, bl a vår unika ros

Åtgärder för att bevara Paul Jönska gården

På anmodan av Länsstyrelsen har Stiftelsen Skeppargården låtit upprätta en vårdplan för Paul Jönska gården. Under våren och försommaren kommer akuta underhållsåtgärder att utföras.

Vårdplanen prioriterar åtgärdsbehoven i tre grupper.

  1. Behöver utföras snarast.
  2. Bör utföras inom fem år.
  3. Bör utföras inom 10 år.

Under 2018 har underhålls- och reparationsarbeten utförts på gårdshuset mot Målargränd till en kostnad på drygt 100000 kronor, vilket vi själva har finansierat. Skorstenen och plåtbeslagen har bytts ut, putsen på grunden har lagats och tjärats, skadat virke på västra gaveln har bytts ut och målats.

Vi avser att från byggnadsföretag upphandla byggnadsarbetet, så snart finansieringen är klar.

De nu påbörjade arbetet kommer att utföras i samarbete med antikvarisk sakkunskap och hantverkare med byggnadsvårdskompetens.
Underhålls- och reparationsarbeten under 2019 kommer att utföras på boningshuset vid Skepparegatan. Det gäller renovering av kuporna, reparation av nedgången till källaren, fogning av skorstenen, kontroll av plåtbeslag, reparation av skadade delar av trä, samt byte av skadad plåt, rännor och stuprör.

Kostnaden för dessa åtgärder uppgår till cirka 400 000 kronor. Bidrag har erhållits från Länsstyrelsen, Gustaf VI Adolfs fond och Stiftelsen Gripen, samt en privatperson.

Underhålls- och reparationsarbetena kommer dock inte att utgöra hinder för besökare. En uppföljning av vårdplanen kommer även framledes att ske, för att för framtiden säkerställa bevarande och öppethållande för allmänheten.

Helsingborgs Dagblad 28/5 2019 om renoveringen av Paul Jönska gården.

Stiftelsen Paul Jönska Gården

Ordförande:
Ann-Britt Strufve, 073-980 88 66.

BG 660-7113, Swish 123 149 97 97