Vikens Kultur- & Byaförening

VKB:s nya elavtal 2023

Vikens Kultur & Byaförening har ett nytt el-ramavtal för sina medlemmar! Det nya avtalet Dala Elfond 2023 ersätter det nuvarande som löper ut vid årsskiftet. Alla som har nuvarande avtal med Dalakraft får automatiskt det nya avtalet. Om du inte vill fortsätta med VKB:s avtal, ska du meddela Dalakraft detta senast 2022-11-30.  Mer info och anmäl dig »

Nytt elavtal snart på plats

Kullabygdens byaföreningar har i en mycket svår och turbulent tid och på en stressad marknad arbetat fram ett nytt ramavtal, som automatiskt ska ersätta det nuvarande elavtalet från och med den 1 januari 2023. Det är ett mycket svårt marknadsläget i år och innan marknaden blivit informerad av myndigheterna om vad som kommer att gälla […]

Väsby Strandmarks naturreservat

I kommande vecka är tanken att starta upp ca 15-20 arbetsdagar med bortgrävning av vresros inom aktuellt naturreservat söder om Lerberget. Vi börjar i norr och troligen når vi bäcken, i bästa fall söder om denna men det är tveksamt om tiden räcker för det. Utbredningen av rosorna är stor och befintlig stor VA-ledning medför […]

HÖSTSTÄMMA – nytt schema

Dag och tid: Torsdagen den 20:e oktober klockan 18.30.Plats: Vikens hemgård, Hemgårdsvägen 6 Det bjuds på kaffe och bulle  Nytt: Sara Stenlund kommer tyvärr inte att medverka på höststämman pga. förhinder. Nytt schema: Talare 1. Håkan Sträng från WiseGate och är civilingenjör på elkraft.Talare 2. Kjell Näslund som ska redogöra för vårt elavtal. Programpunkt 3. Genomgång […]