Vikens Kultur- & Byaförening

Vad gör VKB

VKB:s mål är att alltid vara den naturliga samtalspartnern för alla engagerade i Viken och Vikenbornas intressen.

VKB skall stå väl rustat för att möta framtidens krav på följande:

  • Samhällsutveckling. Barnomsorg, skola, bibliotek, övrig omsorg, äldrevård och handel.
  • Anpassat byggande. Samhällsmiljö, kulturella värden och skolornas olika behov.
  • Förbättrad infrastruktur. Hamnen, vägar, lekplatser, kommunikation och service.

Stärkt bykänsla. Gemenskap, trivsel och sammanhållning. Bykänsla innefattar också försköning och utsmyckning i byn, bidrag till olika aktiviteter och verksamheter samt förmånligt elavtal för VKB:s medlemmar.

För att VKB:s styrelse skall kunna infria dessa löften krävs en stark medlemsuppslutning. Ju fler medlemmar vi är i VKB, desto starkare är vi som samtalspartner.

VKB:s verksamhet är också grunden för Paul Jönska gården, Sophiamöllan, Sjöfartsmuséet, Stenbryggan, Lisas Brygga, Badhytterna, Valborgsfirandet, Vikenfesten, Julgranen, Julmarknaden i samarbete med Vikens Företagarförening och inte minst – vår uppskattade tidning Byaluren.

För att lyckas vidmakthålla och utveckla VKB behövs resurser för alla dessa aktiviteter som är en del av Vikens själ. Dessa resurser kommer från medlemsavgifterna samt andra bidrag från byns invånare.

VKB:s styrelse kan dessvärre konstatera att det är alldeles för få som bidrar med 250:- per år till verksamhet. Vi vill göra något åt detta. Också att sätta nya mål för föreningen och utveckla den till något som är gemensamt för Vikenbornas alla aktiviteter. Du kan också bidra med mer än att betala din medlemsavgift på 250:-. Du kan alltid ge oss dina synpunkter och vara en del av VKB-familjen. Vi har plats för såväl gammal som ung.

Hjälp oss redan idag och betala din medlemsavgift och säkerställ att VKB kan fortsätta utvecklas och värna om Vikens unika och kulturella karaktär.