Vikenpromenader

För att du ska kunna upptäcka Viken på ett trevligt och omväxlande sätt har Vikens Kultur- och Byaförening tagit fram tre kulturslingor som var och en kan promenera efter i sin egen takt.
Du kan välja mellan promenad Nord, promenad Centrum och promenad Syd.
Klicka på respektive karta och skriv sedan ut den för att ha till hands under promenaden.
Bilder med text finns i separata dokument till varje slinga.

Kartan till Vikenpromenad NORD

PDF: dokument kartan NORR

Bild och text till Vikenpromenad NORD

PDF: dokument text och bild NORR

Kartan till Vikenpromenad CENTRUM

PDF: dokument kartan CENTRUM

Bild och text till Vikenpromenad CENTRUM
del 1 & 2

PDF: dokument text och bild CENTRUM 1PDF: dokument text och bild CENTRUM 2

Kartan till Vikenpromenad SYD

PDF: dokument kartan SYD

Bild och text till Vikenpromenad SYD

PDF: dokument text och bild SYD