Vikens Kultur- & Byaförening

Vikenpromenader

För att du ska kunna upptäcka Viken på ett trevligt och omväxlande sätt har Vikens Kultur- och Byaförening tagit fram tre kulturslingor som var och en kan promenera efter i sin egen takt.

Du kan välja mellan promenad Nord, promenad Centrum och promenad Syd.
Klicka på respektive karta och skriv sedan ut den för att ha till hands under promenaden.
Bilder med text finns i separata dokument till varje slinga.