Vikens Kultur- & Byaförening

Välkommen till VKB:s årsmöte den 12 mars

Vi gästas av kommunalrådet Peter Schölander. På dagordningen står frågor som rör Vikens Centrums framtid.
Mötet börjar kl 18.30 och hålls på Vikens Hemgård.