VKB


Vi gästas av kommunalrådet Peter Schölander. På dagordningen står frågor som rör Vikens Centrums framtid.Mötet börjar kl 18.30 och hålls på Vikens Hemgård.Du hänger väl med under 2020?
Vi behöver dig som medlem. Läs om hur du förnyar ditt medlemskap eller blir medlem i VKB.