Vikens Kultur- & Byaförening

Kommunen svarar på brev om stolparna längs Svinbådevägen

Kommunen testar med stolpar Stolparna längs Svinbådevägen är ett försök att få ordning på p-problemen på platsen.. Efter sommaren ska den nya ordningen utvärderas.

Många har hört av sig till VKB och styrelsen för VKB har själva ställt sig frågan: varför står det en massa stolpar längs Svinbådevägen?
Styrelsen skrev ett brev till ansvariga på kommunen och nu har vi även fått svar.
Tal del av korrespondensen här nedan:

“Till
trafikingenjör 
Robin Dingwell
och
chefen för stadsmiljöavdelningen 
Pär Ragvald

Vikens Kultur- och Byaföreningar (VKB) har fått många frågor från vikenbor angående de stolpar som nu står längs med Svinbådevägen i Viken. De som kontaktat oss anser att stolparna är fula och man förstår inte varför de behövs.

Vi har hört att det har framförts klagomål på hur det har parkerats på vägen under årens lopp. Vi har förståelse för att kommunen har sökt en lösning på de problem som uppstått. Och det är helt i sin ordning att det kommer att råda p-förbud på vägens östra sida. Samt att det även i fortsättningen ska gå att parkera på vägen västra sida (mot havet). 

Däremot kan vi inte acceptera att p-platserna längs med vägens västra sida markeras med de stolpar som satts upp under hösten.

Området är ett av Vikens vackraste med heden, badhytterna och utsikten över Öresund. VKB har som uppgift att värna Vikens unika miljö.
Stolparna som nu satts upp är ett apart inslag i detta vackra landskap.
De sticker upp och stör synintrycket, de är allt annat än förskönande. Stolpen i sig ger intryck av att vara ett provisorium, då den saknar finish.

Vi menar att det borde räcka med de vägmärken som sätts upp för att informera om vilka p-regler som gäller på vägen, samt att man på något sätt kan markera att det finns utfarter mot vägen

Med detta brev vädjar vi till ansvariga på kommunen att ta bort stolparna.

Styrelsen för Vikens Kultur- och Byaförening”

OCH HÄR KOMMER SVARET FRÅN KOMMUNEN:

“Hej!
Tack för er skrivelse. Gällande Svinbådevägen är den lösning som nu är på plats där som en försökslösning. Den är tänkt att sitta under kommande sommar för att sedan utvärderas. Oavsett resultatet av utvärderingen är nuvarande stolpar inte något som kommer att sitta på plats permanent. Om parkeringsproblematiken löses kommer stolparna att ersättas med träpollare som väljs ut i samråd med relevanta instanser.

Fungerar inte denna lösning så kommer parkering att förbjudas längs strandskyddat område och istället tillåtas längs vägens östra sida, vilket medför att mark mellan väg och fastighet iordningsställs i den mån det behövs för att möjliggöra parkering där.

Som ni skriver ger stolparna ett intryck av att vara ett provisorium då de är just detta. Att använda dyrare, mer diskreta och estetiskt tilltalande stolpar hade inneburit en avsevärt högre materialkostnad. Detta utan att veta om lösningen i slutändan är den rätta. För att testa valdes därför billigare stolpar ut som krävde mindre arbete att få på plats och därmed inte var så kostnadskrävande.

I samband med testperioden kommer även ökad parkeringsövervakning under högsäsong att genomföras.

Vänliga hälsningar,

ROBIN DINGWELL 
TRAFIKINGENJÖR 
HÖGANÄS KOMMUN”