Vikens Kultur- & Byaförening

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät planerar att förnya elektriska kablar mellan Grå Läge i Helsingborg, Skåne och Själland i Danmark. Inför processen med att förnya en av två kabelförbindelser, genomförs ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken där ni har möjlighet att lämna ett yttrande på projektet (se bifogat följebrev). Vi önskar ert eventuella yttrande senast den 13 november.

För mer info – klicka här!