Vikens Kultur- & Byaförening

HÖSTSTÄMMA – nytt schema

Dag och tid: Torsdagen den 20:e oktober klockan 18.30.Plats: Vikens hemgård, Hemgårdsvägen 6 Det bjuds på kaffe och bulle  Nytt: Sara Stenlund kommer tyvärr inte att medverka på höststämman pga. förhinder. Nytt schema: Talare 1. Håkan Sträng från WiseGate och är civilingenjör på elkraft.Talare 2. Kjell Näslund som ska redogöra för vårt elavtal. Programpunkt 3. Genomgång […]

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät planerar att förnya elektriska kablar mellan Grå Läge i Helsingborg, Skåne och Själland i Danmark. Inför processen med att förnya en av två kabelförbindelser, genomförs ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken där ni har möjlighet att lämna ett yttrande på projektet (se bifogat följebrev). Vi önskar ert eventuella yttrande senast den 13 november. För mer […]

Grävning

För information. Vi ska gräva bort armeniskt björnbär på stranden väster om Vikens hamn, i bortre änden, under vecka 41. Se karta. Det blev inte gjort 2020.