Vikens Kultur- & Byaförening

“Vi ska köpa vingar för pengarna”

Vår kära Sophiamölla står just nu utan vingar. I slutet av förra året togs de gamla vingarna ned sedan det konstaterats att de var så drabbade av röta att de utgjorde en säkerhetsrisk.

Samtidigt startade arbetet med att få fram nya vingar till möllan. Styrelsen för möllan är nu mitt uppe i detta arbete. Studiebesök har gjorts hos möllebyggare, och all tänkbar kunskap har hämtats in, för att man ska kunna ta beslut om hur man ska gå vidare.

Men en sak är säker. Det ska bli nya vingar. Sophiamöllan är en av de viktigaste byggnaderna i byn, den är en del av samhällets historia och det är ett i allra högsta levande kulturhistoriskt museum. Varje år besökare många Sophiamöllan, både unga och äldre, som fascineras av byggnaden och det faktum att man alltjämt, och med vindens hjälp, kan mala mjöl som förr.

Nu behöver Sophiamöllan din hjälp. Därför har en insamling av medel satts igång.

Totalt räknas det med att det kommer att kosta 750 000 kronor att förse möllan med nya vingar. Om alla vikenbor skänker 177 kronor vardera är saken klar.

Så välkommen med ditt bidrag – större eller mindre.

Det går att betala in via bankgiro 5817-4038 eller swisha via 1233958493.

Stiftelsen Sophiamöllan har organisationsnummer 843002-0050.

Tack på förhand.

Lotta Hördin

ordförande i Vikens Kultur- och Byaförening

Så vill vi se Sophiamöllan igen – med vingar.