Vikens Kultur- & Byaförening

Nya träd på Gröna Torg

Enligt kommunen mår träden som ramar in Gröna Torg dåligt. Därför ska de bytas ut i höst. Vilket trädslag det blir är ännu inte bestämt. Men 21 nya träd kommer att planteras.
I samband med det vill kommunen göra en viss upprustning av platsen och har därför vänt sig till VKB.
Vi har framför ett gammalt önskemål från byaföreningens sida om att lysa upp den stora björken underifrån. Under förutsättning att belysningen kan släckas under den period som det står en julgran på torget.
Byaföreningen har också framfört önskemål om en bättre belysning på platsen, inte minst vid den lilla gång- och cykelstigen. Kanske med låga ljuspollare.
Kommunen har planer på att lägga en bit gräsarmering mot gräsmattan längs med Banckagatan/Gröna torg.
VKB framförde önskemål om fler bänkar, samt betonade vikten av att värna den planteringskruka som på ett privat initiativ dekoreras allt efter årstid.
Kommunen återkommer med en skiss på förändringarna. Eventuellt kan vi presentera detta på föreningens årsmöte den 14 mars.