Vikens Kultur- & Byaförening

Nytt elavtal snart på plats

Kullabygdens byaföreningar har i en mycket svår och turbulent tid och på en stressad marknad arbetat fram ett nytt ramavtal, som automatiskt ska ersätta det nuvarande elavtalet från och med den 1 januari 2023. Det är ett mycket svårt marknadsläget i år och innan marknaden blivit informerad av myndigheterna om vad som kommer att gälla […]