En Skeppargård från 1880-talet med den ursprungliga inredningen bevarad.

Stiftelsen Skeppargården

Ordförande Ann-Britt Strufve, 042-23 72 38

BG 660-7113