VKB:s nya elavtal 2023


Vikens Kultur & Byaförening har ett nytt el-ramavtal för sina medlemmar!

Det nya avtalet Dala Elfond 2023 ersätter det nuvarande som löper ut vid årsskiftet. Alla som har nuvarande avtal med Dalakraft får automatiskt det nya avtalet. Om du inte vill fortsätta med VKB:s avtal, ska du meddela Dalakraft detta senast 2022-11-30.

Medlemmar som vill ansluta sig till det nya elavtalet följer länken https://www.dalakraft.se/kullabygden eller genom att kontakta Dalakraft kundtjänst. Se villkor längst ned.

Dala Elfond är en helt annan konstruktion av avtal än det innevarande. Se bakgrund nedan. Glöm fast avgift och rörligt områdestillägg. Dala Elfond arbetar med en kontinuerlig upphandling av el utifrån rådande läge på elmarknaden. Historiskt har Dala Elfond över tid legat under det rörliga priset. VKB har avtalat fram detta avtal tillsammans med 10 andra byaföreningar, samt LRF i Kullabygden och föreningarna känner sig trygga med denna lösning.

Pris per kWh varierar från månad till månad, varför vi inte här kan säga mer om marknadens utveckling. Priset meddelas på fakturan och Dala Elfond ger ett stabilt elpris över tid då riskerna sprids.

En elfond med utveckling. Dala Elfond passar våra medlemmar i den oroliga marknad vi befinner oss i nu. Men om marknaden stabiliserar sig och vi ser möjligheter till prissäkringar, har vi möjligheter i ett senare skede att byta till ett avtal baserat på planerad förbrukad volym med en mix av säkrad volym och rörligt pris. VKB bevakar marknaden och informerar medlemmarna om och när det blir mer fördelaktigt att byta avtalsform.

Avtalslängd beror på marknadens utveckling. Vi går i nuvarande läge inte in i ett längre avtalsförhållande, men kommer kontinuerligt att bevaka marknaden och se till så gott vi kan att våra medlemmar har ett tryggt, långsiktigt avtal, utan häftiga prisändringar. Anpassningen av vårt elavtal sker således helt efter marknadens utveckling och vi söker kontinuitet på längre sikt.

Medlemmarna får löpande information om marknadens förändring och när det är möjligt att skifta till en mer fördelaktig avtalsform.

Bakgrund: Vi har nu höga elpriser av europeiskt genomsnitt. Och det är inte säkert att vi kommer ner till de nivåer vi varit vana vid. Så blir det på en öppen marknad. Dessutom ett krig utanför vår dörr och brist på gas i Europa spär också på de höga priserna. Priset på el kan svänga kraftigt och hastigt och det enda man kan göra, är att söka parera för svängningarna så gott det går. Detta gör vi med ett elavtal knutet till en fond som jämnar ut priserna och som i fallet Dala Elfond, historiskt över tid lyckats lägga sig under det rörliga priset. Senare på en mer förutsägbar marknad, när priserna sjunkit, kan vi genom Dalakraft byta till en mix av säkrad volym och rörligt pris. Om detta återkommer vi till när det blir aktuellt.


Villkor för att teckna elavtal genom VKB:

Den som tecknar detta förmånliga elavtal för VKB:s medlemmar, ska vara medlem i föreningen, samt i förskott ha betalat in medlemsavgiften, 200 kronor per år, för tre år framåt – 600 kronor.


Så här betalar du in din medlemsavgift till VKB:
Swisha 600 kronor till 123 051 91 99 eller betala in via bankgiro 5705-4108.
VIKTIGT! Ange namn, adress och mejladress.