Vikens Kultur- & Byaförening

VKB:s nya elavtal 2023


Vikens Kultur & Byaförening el-ramavtal för sina medlemmar!

Det nya avtalet Dala Elfond 2023 ersätter det nuvarande som löper ut vid årsskiftet. Alla som har nuvarande avtal med Dalakraft får automatiskt det nya avtalet. Om du inte vill fortsätta med VKB:s avtal, ska du meddela Dalakraft detta senast 2022-11-30.

Medlemmar som vill ansluta sig till det nya elavtalet följer länken https://www.dalakraft.se/kullabygden eller genom att kontakta Dalakraft kundtjänst. Se villkor längst ned.

Bästa medlem som har Vikens Kultur- och Byförenings elavtal

Vikens Kultur- och Byförening, tillsammans med 11 andra föreningar, skapade i höstas ett nytt ramavtal för våra medlemmar. Tiden var inte den bästa och med förfäran kan vi fortsatt se resultatet av krig,
energibrist, överföringsförmåga, en energimarknad i obalans, ökad inflation, mm, mm som fortsatt försätter oss i oro och i ett mycket farligt läge. Den bästa lösningen vi kunde skapa, utan att riskera alltför mycket i ett ramavtal, var att fortsatt samarbeta med Dalakraft. De har genom mer än ett decennium visat sig vara en verkligt pålitlig partner. Inget annat elbolag kunde erbjuda oss bättre villkor

Undersökt marknaden
Nu blev inte första kvartalet som vi förväntat oss. Detta kan vi säga mycket om, men inte nu och här. Men först, för att bringa reda i situationen har vi genom våra kontaktpersoner hållit möte med en av de större analytikerna på energimarknaden, samt möte med Dalakraft för att bringa reda i orsak och verkan, samt
för att skapa oss en bild av hur detta ramavtal ska fortsätta, förändras eller avslutas.

Vi har tillit till Dala Elfond
Vår gemensamma slutsats i föreningarna efter våra genomgångar, är att vi har tillit till ramavtalet med Dala Elfond. Vi kan se att priset nu väsentligt gått ner under april och att fonden ligger i nivå med det
genom-snittliga rörliga priset för elområde 4 (dvs södra Sverige). Vi förväntar att Dalakraft fortsätter med sin försiktiga strategi och att fonden klarar av att hantera större prissvängningar. Vi förändrar inte ramavtalet nu, utan ser med tillförsikt fram emot en snar och långsiktig förbättring av priserna

Ett nytt ramavtal är på gång
En ny form för avtal är under utveckling hos Dalakraft – Dala Kombo, en form för valbar riskfördelning mellan abonnent och elhandlare.

Formerna för denna avtalskonstruktion är inte helt utredda. Mer om
denna möjlighet får vi återkomma till senare.

 

Dina alternativ
Den som inte känner sig trygg med sitt innevarande avtal har givetvis möjligheter att snabbt bryta avtalet.

1. Säga upp avtalet och hela samarbetet med Dalakraft. Säg till hos kundtjänst, så går det att stiga av mot en mindre avräkning.

2. Byta Dala Elfond mot Dalakraft rörligt avtal. Säg till i kundtjänst så ordnas detta åt dig och det blir inga tillkommande kostnader.

3. Begära timbaserad debitering inom Dala Elfond. Anmälan görs till Dalakraft som skickar begäran till Höganäs Energi om ändring av mätmetod. (Efter vad vi erfar är detta en avtalsform, som kräver en del av abonnenten. Möjligen ger det inte det utfall som man beräknat).

Vi ger inga råd eller rekommendationer
Slutligen skall det påpekas att Vikens Kultur- och Byförening aldrig ger råd eller rekommendationer avseende val av elavtal. Vi har gemensamt tagit fram ett ramavtal, som det står medlemmen fritt att acceptera eller avstå. Rådgivning om ditt elavtal finns till exempel genom:
Höganäs Kommun: 

https://www.hoganas.se/boende-trafik–miljo/boendemiljo/energi–och- klimatradgivning.html

Och Konsumenternas energirådgivningsbyrå:

https://www.energimarknadsbyran.se

Med vänlig hälsning
Kjell Näslund, av Vikens Kultur- och Byförening utsedd förhandlare

För att teckna elavtal genom VKB:

Den som tecknar detta förmånliga elavtal för VKB:s medlemmar, ska vara medlem i föreningen, samt i förskott ha betalat in medlemsavgiften, 200 kronor per år, för tre år framåt – 600 kronor.


Så här betalar du in din medlemsavgift till VKB:
Swisha 600 kronor till 123 051 91 99 eller betala in via bankgiro 5705-4108.
VIKTIGT! Ange namn, adress och mejladress.