Bli medlem i VKB och teckna ett förmånligt elavtal genom Öresundskraft!

 

OBS! Detta elavtal är exklusivt för VKB.

Vi skulle förstås gärna se att ännu fler av byns hushåll blev medlemmar. Både för att kunna förhandla fram ett ännu bättre elavtal och för att kunna få mer resurser för alla andra projekt som VKB ansvarar för.

Värt att notera var att VKB:s elpris för oktober 2016 låg 15 % under spotpriset.

Viken har ca. 2.200 hushåll varav 700 hushåll har tecknat VKB’s elavtal med Öresundskraft.

VKB använder sig av ett poolavtal som gett lägre priser än Öresundskrafts fastpris, men är något högre än helt rörligt elpris. Genom avtalet har elkostnaderna varit stabila för medlemmarna i VKB.
Avtalet löper på 3 år och började gälla från januari 2017 till december 2019. Man kan alltid ansluta sig till elavtalet under perioden, då betalar man medlemsavgiftavgift för den återstående tiden. Öresundskraft bjuder på den fasta årsavgiften.

 

Medlemmar som redan tecknat PoolEl

Som elavtalskund via VKB kommer du att erbjudas automatisk förnyelse från Öresundskraft till det nya avtalet från 2017. Då betalar du medlemsavgiften för 3 år, totalt 600:-.

 
Medlemmar som inte tecknat PoolEl

Bli ny medlem och teckna PoolEl
Betala medlemsavgiften för 3 år, totalt 600:-. Du kan teckna avtalet under hela perioden, betala medlemsavgiften för den återstående tiden. När du betalat medlemsavgiften fyller du i elavtalet på formulärsidan via Öresundskraft.


Avtalsformulär Öresundskraft-VKB

 

Så här betalar du medlemsavgiften till VKB Swish
Betala enkelt och snabbt via Swish nr: 123 051 91 99.
Glöm ej att uppge namn, adress och vad du betalar för.

Bankgiro
Betala medlemsavgiften via bankgiro 5705 – 4108
Glöm inte ange namn och adress.