SLUTSPURT PÅ NYA EL-AVTALET
– TECKNA FÖRE 15 NOVEMBER

Du som medlem VIKENS KULTUR-& BYAFÖRENING – VKB har nu en sista möjlighet fram till den 15 november, att teckna ett nytt tre-årigt el-avtal under 2020 – 2022, med tre olika valmöjligheter, se nedan:

Vårt nuvarande el-avtal med Öresundskraft upphör vid årsskiftet. Ett avtal som inte gick att förlänga till de priser vi haft.

VKB skickade i somras ut information och anmälningsblankett för det nya el-avtalet med Dalakraft. Se informationsrutan nedan.

Ladda ner anmälningsblankett nedan!

Du har nu en sista möjlighet fram till den 15 november, att teckna detta avtal.

Erbjudandet har tre alternativ:

1. Zonfri 3 år

Vilket är det avtal vi särskilt förhandlat fram och anpassat dig, som har villa/radhus och där du inte behöver lägga kraft och engagemang på att följa el-priserna.
Sommarens priserbjudande, justerat till dagens prisnivå, dvs med sommaren som utgångspunkt: 52,8 öre/kWh inklusive el-pris, el-certifikat och moms. 
Tillkommer: el-områdesjustering, el-överföring och energiskatt, se informationsrutan nedan.

2. Zonfri 50/50 3 år

Ett 3-årigt avtal med visst rörelseutrymme:
50% av el-priset är fast enligt punkt 1 ovan och 50% är rörligt enligt punkt 2 ovan.

3. Rörligt pris 3 år

För dig som är intresserad av att följa el-prisutvecklingen och/eller har en mindre bostad, där el-prisutvecklingen kanske inte spelar så stor roll. Priset kan gå upp och gå ner under tre-årsperioden.
Dalakrafts rörliga pris i 3 år + 1,5 öre/kWh + moms

Tillkommer: el-överföring och energiskatt, se informationsrutan nedan.

FAKTA OCH VILLKOR

Har du avtal med annan elleverantör?

Du som har annan elleverantör och vill byta till Kullabygdens Byaföreningars Elavtal skickar in din anmälan per post, alternativt ringer Dalakraft på tel 0771-48 80 00 eller mejlar din anmälan till info@dalakraft.se senast den 15 november 2019. 

Efter detta datum hinner inte Dalakraft att registrera ditt nya abonnemang i tid och samtidigt säga upp ditt befintliga el-avtal, med annan el-leverantör. 

Har du ett befintligt avtal med annan el-leverantör, som utlöper senare än 1 januari 2020, kan du, när det utgår, teckna vårt el-avtal för VKB:s medlemmar.  Ditt nya el-avtal börjar gälla från ditt bytesdatum och fram till 31 december 2022 till det då gällande priset.

Dalakraft ombesörjer kontakt med din nuvarande nätoperatör för att verkställa bytet.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till: 

VKB medlemmen
Kjell Näslund

E-post: kjell.naslund@me.com

Tel: 070-496 50 07

Dalakraft
Kundinformation
info@dalakraft.se
Tel: 0771- 48 00 00

VILLKOR:

När som helst under avtalstiden kan du binda den rörliga delen till då gällande fast dagspris med en viss rabatt. Då kontaktar du Dalakrafts kundkontakt, tel 0771-48 80 00.

Dalakraft tar inte ut någon administrativ avgift för pappersfaktura men ser gärna att du väljer mejl- eller e-faktura. 

Avtalet kan inte brytas under avtalstiden.

El-områdesjustering: Viken tillhör elområde 4 – Sydsverige. Din elleverantör kan behöva justera priset (både upp och ned) beroende på bl a elproduktionen i ditt område och överföringskapaciteten mellan olika områden.

El-överföring och energiskatt: I Viken är det Höganäs Energi som äger elnätet och fakturerar dig för abonnemang, elöverföring och energiskatt.

Du kan även teckna avtal för fast bostad eller sommarhus som du äger på annan ort i Sverige.

OBS! För att avtalet skall gälla krävs att du före årskiftet 2019/2020 har betalat in din medlemsavgift till VKB – Vikens Kultur & Byaförening för de kommande tre åren, 600 kr (200 kr/år) för 2020- 2022 till på bankgiro 5705–4108 eller Swish 123 051 91 99.

Vänligen uppge namn, adress och e-postadress (om du har).

Anmäl dig till

VIKENS NYA EL-AVTAL 2020 – 2022