Kullabygdens Byaföreningas el-avtal

OBS! Förväxla inte detta erbjudande med ett utskick som har rubriken ”Kullabygdens Byaelavtal”. VKB har ingenting med detta att göra!

Du som är medlem VIKENS KULTUR-& BYAFÖRENING – VKB kan nu teckna ett nytt el-avtal under perioden 1 januari 2020 till 31 december 2022 med tre olika valmöjligheter:

Zon Fri pris (fast pris), rörligt pris eller mixat 50/50.

OBS! Du kan även teckna avtal för fast bostad eller sommarhus som du äger på annan ort i Sverige.

Nio av Kullabygdens byaföreningar har tillsammans med LRF-anslutna lantbrukare i Kullabygden gjort denna el-upphandling.

Tillsammans med Dalakraft kan vi erbjuda medlemmar i de olika byaföreningarna ett treårsavtal (Kullabygdens Byaföreningars Elavtal).

Ladda ner anmälningsblankett nedan!

1. Zon fri pris

Avtal med fast pris i 3 år: 42,3 öre/ kWh (totalt 52,88 öre/kWh inkl elpris, elcertifikat och moms). Tillkommer för elområdes- justering, elöverföring och energiskatt, se nedan.

2. Rörligt pris

Avtal med Dalakrafts rörliga pris i 3 år + 1,5 öre/kWh + moms.

Tillkommer för elöverföring och energiskatt, se nedan.

3. Mixat 50/50

Avtal med mixat pris 3 år:
• fast pris 50% (enligt 1)
• rörligt pris 50% (enligt 2)

Har du avtal med annan elleverantör?

Du som har annan elleverantör och vill byta till Kullabygdens Byaföreningars Elavtal kontaktar Dalakraft på tel 0771-48 80 00 eller mejlar till info@dalakraft.se senast den 12 juli 2019.

Har du ett befintligt avtal med annan el-leverantör kan du, när det utgår, teckna detta el-avtal för VKB:s medlemmar som börjar gälla från ditt bytesdatum fram till 31 december 2022 till det då gällande priset med en viss rabatt.

Dalakraft ombesörjer kontakt med din nuvarande nätoperatör för att verkställa bytet.

Har du redan avtal med Dalakraft?

Vill du fortsätta som kund hos Dalakraft med det nya avtalet behöver du inte göra något. Ditt avtal förnyas automatiskt med de nya villkoren och du får en bekräftelse på det nya avtalet.

Om du vill ändra något val i ditt avtal eller om du vill avsluta ditt avtal, kontaktar du:

Dalakrafts kundkontakt,
tel 0771-48 80 00,
senast den 12 juli 2019.

Villkor

När som helst under avtalstiden kan du binda den rörliga delen till då gällande fast dagspris med en viss rabatt.
Då kontaktar du Dalakrafts kundkontakt, tel 0771-48 80 00.

Dalakraft tar inte ut någon administrativ avgift för pappersfaktura men ser gärna att du väljer mejl- eller e-faktura. Avtalet kan inte brytas under avtalstiden.

OBS! För att avtalet skall gälla krävs att du före årskiftet 2019/2020 har betalat in din medlemsavgift till VKB – Vikens Kultur & Byaförening för de kommande tre åren, 600 kr (200 kr/år) för 2020- 2022 till på bankgiro 5705–4108 eller Swish 123 051 91 99.

Vänligen uppge namn, adress och e-postadress (om du har).

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till:

Kjell Näslund

E-post: kjell.naslund@me.com

Tel: 070-496 5007

El-områdesjustering: Viken tillhör elområde 4 – Sydsverige. Din elleverantör kan behöva justera priset (både upp och ned) beroende på bl a elproduktionen i ditt område och överföringskapaciteten mellan olika områden.

El-överföring och energiskatt: I Viken är det Höganäs Energi som äger elnätet och fakturerar dig för abonnemang, elöverföring och energiskatt.

Anmäl dig till

VIKENS NYA EL-AVTAL 2020 – 2022