Vikens Kultur- & Byaförening

VKB:s nya elavtal 2023

Vikens Kultur & Byaförening har ett nytt el-ramavtal för sina medlemmar!

Det nya avtalet Dala Elfond 2023 ersätter det nuvarande som löper ut vid årsskiftet. Alla som har nuvarande avtal med Dalakraft får automatiskt det nya avtalet. Om du inte vill fortsätta med VKB:s avtal, ska du meddela Dalakraft detta senast 2022-11-30. 

Mer info och anmäl dig »