Vikens Kultur- & Byaförening

Vikens Sjöfartsmuseum

Fartygshistorik

JOLANI 1884 - 1897

Ett vykort framställt av Vikens Sjöfartsmuseum föreställer barkskeppet JOLANI av Viken, målat av engelsmannen T G Purvis. Under ca 13 år på 1880-90-talet var fartyget Vikenbornas flaggskepp. JOLANI inköptes på auktion i Hamburg av sjökapten P A Lilja som befann sig där med skonerten CARL PETTER av Viken. Priset var 75.000 mark och köpet lär ha skett av en slump. Ett partrederi bildades snabbt i Viken med 25 delägare som garanter för köpet.

Barkskeppet JOLANI, som var hemmahörande i Viken under åren 1884 – 1897, hade under 8 år tidigare varit registrerat i Honolulu på Hawaii och var enligt dåtida uppgifter ägt av kung Kalakahua av Hawaii. Fartyget var i sin byggnad lustyachtbetonat och luxuöst inrett med passagerarhytter och ädla träslag i inredningen.

I den eleganta salongen hängde ett fotografi i stort format av kung Kalakahua, egenhändigt signerat. All denna elegans tillsammans med fotot har förmodligen suggererat föreställningen om det kungliga ägarskapet, vilket så småningom utbildat sig till en fast tradition. Många etablerade fartygsforskare/båtologer har hängt sig fast vid denna föreställning. Fortfarande under 1990-tal utgavs böcker och artiklar där författaren uppgav det kungliga ägandet.

Verkligheten var dock en annan. Sture Lilja, en son till den första svenska befälhavaren på JOLANI, P A:son Lilja, gjorde under 1950-talet egna undersökningar väl underbyggda för att vara sanningsenliga. I en del artiklar i Helsingborgs Dagblad, men framför allt i Unda Maris 1955/56, en årsbok utgiven av Göteborgs Sjöfartsmuseum, redovisar han sin efterforskningar.

JOLANI byggdes 1876 i Elsfleth, Tyskland och lastade ca 1400 ton. Beställare var en tysk skeppsredare H Hackfeld i Bremen, som tillsammans med sin svåger J C Plüger hade ett flertal verksamheter förlagda till Hawaii. Av främst ekonomiska skäl hade han största delen av sin handelsflotta, bland dessa JOLANI, registrerade på Hawaii. I sina skepp hade han porträtt av kung Kalakahua, eventuell andra kungligheter på Hawaii, vilket kan tolkas som en hyllning till kungen, samtidigt som god PR för rederiet.

I det polynesiska språket existerar inte bokstaven J varför fartygsnamnet egentligen borde stavas IOLANI, vilket språkmässigt kan tolkas som “Himmelsguden”. Andra tolkningar förekommer.

Efter köpet till Viken insattes fartyget i trafik på tropiska farvatten. Resorna gick via Tyskland, Holland och England till Mauritius – Bortre Indien – Sydafrika – Sydamerika – några avstickare till Nordamerika. Fartygets besök i Sverige var fåtaliga. När fartyget passerade Viken hissades Hawaiis dåvarande flagga, som kvarlämnats på fartyget, på huvudredaren Tufve Petterssons hus, nuvarande Skepparegatan 36 i Viken. Flaggan som hade en storlek av 5,78 x 3,50 m bör ha varit en praktfull syn ovanför de små husen i Viken. Var flaggan finns nu tycks ingen veta.

 

Åtskilliga vikenbor och blivande sjökaptener har seglat med JOLANI. P A Lilja som var stor delägare i fartyget var dess befälhavare fram till och med 1896. Han efterträddes av sjökapten Nils Pettersson som förde skeppet till hösten 1897 då fartyget såldes till Malmö, senare 1907 till Åhus och slutligen till Stockholm 1916. 1 november samma år strandsattes JOLANI i segelslitet och manöverodugligt skick vid Berwick på Englands kust i orkanväder. Besättningen räddades under dramatiska omständigheter.

Sjökapten Petter A:son Lilja har i ett flertal sjöhistoriska böcker och artiklar återgetts som Peter Andersson Lilja. Hans korrekta efternamn är Andreasson, till vilket han efter sin sjökaptensexamen 1876 tillade namnet Lilja. Ett fåtal källor anger dock rätt efternamn bl.a. i JOLANIs första svenska fribrev. Enligt husförhörs- och andra längder är hans rätta namn Andreasson Lilja. Hans fader hette Andreas Persson, vilken i senare längder använde sig av sonens tillnamn Lilja. Det finns emellertid felaktigheter även i dessa längder. Bl.a. har fadern vid något tillfälle inskrivits som Anders Persson, vilket kan ha bidragit till att P A Liljas son namn blivit feltolkat.

Som kuriosum kan nämnas att P A Lilja fick i december 1884, strax efter inköpet av JOLANI, en son som fick heta Jolani. Han blev så småningom också sjökapten.

På Vikens Sjöfartsmuseum förvaras numera ett stort antal minnessaker om Jolani. Fyra stycken loggböcker finns bevarade i vårt arkiv. En akvarell, målad av Allan Fröjd, skänkt av Carl-Eric och Kerstin Jönsson, Viken.

En oljemålning av engelsmannen T G Purvis, skänkt av Thorsten Nordenfelts barn. En oljemålning av marinmålaren Christer Hägg, skänkt av konstnären. Ett silverlöv från Kapstaden med Jolani påmålad. En fåtölj från Jolanis kaptenshytt, skänkt av en son till Jolani Lilja. Ett antal fotografier och litteratur om fartyget. Välkommen till Vikens Sjöfartsmuseum om du vill veta mera om Jolani eller andra fartyg.

Källa: Vikens Sjöfartsmuseum