Vikens Kultur- & Byaförening

Valborg 2021

Styrelsen presenterar med glädje årets Valborgstalare Sara Stenlund.

Maximera filmen, justera volymen och lyssna på några minuters tankar från Sara.

Ha en skön Valborg!