Vikens Kultur- & Byaförening

Valborg

Som tidigare meddelats, kommer det inte att bli något Valborgsbål eller annat firande i VKB:s regi den 30/4. Däremot kommer en Valborgshälsning att läggas ut, som alla är välkomna att ta del av.