Vikens Kultur- & Byaförening

Årets Vikenbo

VKB vill gärna uppmärksamma personer som på något sätt gör det där lilla extra för vårt fantastiska Viken. Vi har därför beslutat att inrätta ett årligt pris och uppmärksamhet till

Årets Vikenbo/bor

Juryn kommer bestå av VKB styrelse mfl.

Nomineringar med kort motivering skall sändas till info@vikensbyaforening.se senast 15 mars 2024 gärna tidigare om ni redan nu har någon i åtanke.

Prisutdelning i samband med Valborg i Viken.

Vi hoppas detta blir ett uppskattat inslag.