Vikens Kultur- & Byaförening

God Jul & Gott Nytt År!

Nu är det snart 2024, glöm inte medlemsavgiften för att VKB ska kunna fortsatt verka ideellt för Vikens bästa.

Medlemsavgift 2024