Vikens Kultur- & Byaförening

Ny styrelse i VKB

Byaföreningen fick en ny styrelse på årsmötet den 22 mars. (Protokoll från mötet finns att läsa här på hemsidan under fliken VKB.)

Lotta Hördin valdes till ordförande. Styrelsen utsåg Fredrik Hallgårde till vice ordförande, Gert van Doormalen till kassör och Louise Alexén till sekreterare. Ledamöter i styrelsen är Lars Niwong, Linda Lundin, Tove Maurtizon, Lena Thorson och Kjell Näslund. Suppleanter är Lisbeth Ryberg och Per Eriksson.