Vikens Kultur- & Byaförening

Dags att betala medlemsavgiften för 2018

Byaföreningen behöver ditt stöd och vi hoppas att du vill vara medlem även under 2018.

Den 22 mars håller föreningen årsmöte. Välkommen!

Den 30 april har vi ett färdigt program så att vi kan fira valborg vid hamnen i Viken.

Byalurens nästa nummer kommer i mitten av maj. Redaktionen har rivstartat sitt arbete.

Vi hoppas kunna bjuda på ett nytt upplägg på årets Vikenfest den 28 och 29 juli.

På Paul Jönska gården, Sophiamöllan och Sjöfartsmuseet pågår som bäst förberedelserna för årets sommarsäsong.

För att kunna göra allt detta och mycket mer behöver vi ditt stöd.

Det kostar 200 kronor per hushåll och år att vara med i byaföreningen.

Betala genom att sätta in summan på bg 5705-4108. Eller swisha på 123 051 91 99. Ange namn, adress och e-postadress.

Till dig som redan betalt din medlemsavgift för 2018 vill vi framföra ett stort tack!