Vikens Kultur- & Byaförening

Nu blir det årsmöte!

VKB kallar till årsmöte tisdagen den 16 juni. Mötet hålls kort och utomhus.

VKB gör nu ett nytt försök att genomföra ett årsmöte för 2020. Vi kallar därför till årsmöte tisdagen den 16 juni 2020 kl 18.30.

På grund av den pågående pandemin kommer vi att hålla mötet utomhus och med ett tak för antalet deltagare. Platsen för mötet blir Eriksborg, norr om hamnen. Där finns endast ett fåtal sittplatser.

Det blir ett förhållandevis kort möte som endast rymmer årsmötesförhandlingarna.

Vi kommer snart att lägga ut dagordning och verksamhetsberättelser här på hemsidan.

Välkomna

Styrelsen för Vikens Kultur- och Byaförening