Vikens Kultur- & Byaförening

Vill du ha fler exemplar av Byaluren?

Hoppas att du fått Byaluren i din brevlåda. Tidningen delas ut till alla hushåll i Viken.
Men om du vill ha fler exemplar av tidningen finns den nu att hämta på flera ställen i byn.