Vikens Kultur- & Byaförening

Elavtal

För er info: Förhandlingar om ett nytt elavtal pågår tillsammans med andra byalag i kommunen. Besked kommer så fort det är klart.