Vikens Kultur- & Byaförening

Nytt elavtal

De tre senaste åren har Vikens Kultur- och Byaförening haft ett elavtal med Dalakraft. Sett över tre-årsperioden har detta avtal tjänat oss medlemmar väl. Detta avtal går nu ut vid årsskiftet och vi gör nu allt vad vi kan för att etablera ett nytt avtal, som ska börja gälla från den första januari 2023.

Hur detta avtal blir konstruerat, vilken längd avtalet får, hur det kommer att förlängas och vilka priser det blir per kilowatt, det har vi inte löst ännu. Av förklarliga skäl, se nedan.

Samarbete mellan byaföreningar och Kullabygdens LRF

VKB fortsätter samarbetet med de övriga byaföreningarna i Kullabygden och LRF. I årets upphandling är vi totalt 13 föreningar. Detta innebär att trots vi alla är lekmän inom elhandel, kan vi genom att sprida uppgifterna och utnyttja gemensam erfarenhet och kontaktnät, ändå komma långt. Som ensam förening är det svårare att få gehör för ett fördelaktigt avtal, men när vi medlemmar gemensamt köper upp ca 7 GWh per år, blir vi mer intressanta att göra affär med.

Elmarknad och elmarknadspolitik

Kommer vi att få tillräckligt med el i Skåne och har vi råd med det skenande elpriset, samt vad gör vi nu?

Dagens situation har inte i huvudsak att göra med Putin och hans gaskranar. Systemkollapsen i södra Sverige har andra orsaker. Att Sverige är storsäljare av el till utlandet är en starkt bidragande faktor.

Vi föreningar har sedan tidigare tillgång till samma information som elhandlarna och media. Det hjälper oss till dels att förstå elhandeln, att navigera en smula säkrare. Om det nu funnes någon säker hamn att gå till?

Tidplan för nytt elavtal

  • Nu, i början av september, står vi mitt uppe i upphandlingen. Vi har mottagit flera anbud och vi bearbetar dessa, samtidigt som vi ser på ytterligare förslag.
  • Vid slutet av september räknar vi med att ha arbetat fram ett avtal som vi kan presentera för medlemmarna.
  • I oktober kommer vi att gå ut till alla medlemmar och även till alla andra hushåll i Kullabygden som kan ha intresse av detta avtal och presentera Kullabygdens Byaföreningars nya avtal.
  • Senare under oktober, början av november, kommer det elhandelsbolag som vi slutit ramavtalet med, att skicka ut sin information och avtalsblankett. Samma information kommer även att ligga på vår hemsida vikensbyaforening.se  för nedladdning och utskrift.
  • Fram till mitten av december räknar vi med att de allra flesta hunnit teckna sitt nya avtal. Här får man se upp, så att man inte kommer försent och in på nästa år, för då får man av sin nuvarande elhandlare ett anvisat rörligt elavtal, vilket kan bli en dyr period – riktigt dyr!
  • Den första januari 2023 träder det nya avtalet i kraft. Längden på detta kan vi inte ännu uttala oss om.

Vad blir det för avtal?

Vår målsättning i VKB, tillika vår gemensamma målsättning i alla byaföreningarna, är att skapa ett tryggt elavtal, utan obehagliga överraskningar i extrema och/eller snabba prisstegringar. Vi har tittat på samtliga avtalskonstruktioner på marknaden och vi återkommer med mer information.

Risk

Men ingenting är gratis. Ju mer riskfritt vi bygger ett avtal, desto högre blir priset för att säkra sig mot risker. Detta får bli en avvägning, där vi får göra så gott vi kan. I dagsläget finns ingen optimal lösning för vare sig elhandlare eller konsument.

Avtalstid

Förr skrev vi avtal på tre år. Det går inte idag. Inte som läget är med de kriser vi har runt om oss i närområdet. Vi ser på ett ett-års avtal och kanske får det bli kortare än så, dvs bara över vintern. Det kan vi inte säga något om ännu. Vi återkommer om avtalstider och hur avtalen kommer att förlängas.

Förlängning

Om vi hamnar i en situation att vi endast kan teckna avtal på kort termin, får vi också bygga in en automatisk förlängning och justering av priserna (nedåt!) – den dag det blir befogat. I rådande läge, gäller det att helt enkelt övervintra.

Hur får man delta i VKB:s elavtal?

Det här gör vi i VKB som en medlemsaktivitet – en social gärning. Vi har gjort det under många år och vi kommer att fortsätta med att skapa tydliga och så riskfria avtal som det bara är möjligt.

Medlemsavgift tre år i förskott

Det enda vi begär av dig, är att du är betalande medlem och om du har möjlighet, gärna stödjer vår verksamhet och deltar i våra aktiviteter. En grundläggande del i vår verksamhet, är att värna om trygghet och en god social närvaro i Viken. Medlemsavgiften – 200 SEK per år – skall vara inbetald på vårt konto  via Swish 1230519199 eller bankgiro 5705-4108  för tre år i förskott och före den siste december 2022.

Energirådgivning

Höganäs kommun har en omfattande energirådgivning, se: https://www.hoganas.se/boende-trafik–miljo/boendemiljo/energi–och-klimatradgivning.html. Mycket av denna påtvingade omställning till ett aktivt sparande på el blir en stor mental förändring. Det är inte lätt att ställa om från långa varma bad till en iskall morgondusch. Tyvärr blir det nog vår nya verklighet. Vi återkommer på vår hemsida med mer information.

Fortlöpande information

VKB kommer fortlöpande att lägga upp ny information på vår hemsida och på vår facebooksida, Vikens Kultur och Byaförening. Därutöver kan ni alltid vända er som medlem till er styrelse eller av styrelsen utsedd kontaktperson.