Vikens Kultur- & Byaförening

Det blir en Vikenfest 2019!

VKB:s styrelse har beslutat att det ska bli en Vikenfest nästa år. Den kommer att äga rum sista helgen i juli, 27 och 28 juli.
Vi planerar för en hamnfest under lördagen, kanske med ett förstärkt maritimt tema, och en kulturhistorisk söndag.
Under hösten lägger vi upp några av riktlinjerna. Efter nyår sätter planeringen igång på allvar.
Vill du vara med?
Har du några idéer du vill förmedla?
Följ oss här på Facebook, eller på vår hemsida: vikensbyaforening.se, eller hör av dig till info@vikensbyaforening.se