Vikens Kultur- & Byaförening

Årsmötet 14 juni 2021

Vid det förhållandevis välbesökta årsmötet som avhölls i Hagmans museums trädgård, valdes en ny styrelse.

Ordförande: Fredrik Hallgårde

Vice ordförande: Thomas Uziel

Sekreterare: Kristina Hagman

Kassör: Pelle Fänge

Ledamöter: Erik Juelsson, Christoffer Magnusson, Karin Lindström, Karin Lundholm, Christina Norström

Suppleanter: Lisbeth Ryberg, Elisabeth Schönbeck, Annika Jagander

Adjungerade ledamöter, tillika ordförade i resp uppdrag:

Ann-Britt Struwe (Skeppargården)

Malte Wennström (Sophiamöllan)

Lars Reuter (Sjöfartsmuseet)

Olof Engvall (redaktör Byaluren)

Erik Juelsson (ansvarig för badhytter, bryggor tillsammans med Kay Winquist)

Revisorer: Cecilia Ståhl, Björn Arnsvik

Revisorssuppleant: Kjell Näslund

Valberedning: Ulf Hallgårde (ordf), Markus Solälv, Tove Mauritzson