Vikens Kultur- & Byaförening

Årsmötet 14 juni 2021

Vid det förhållandevis välbesökta årsmötet som avhölls i Hagmans museums trädgård, valdes en ny styrelse. Ordförande: Fredrik Hallgårde Vice ordförande: Thomas Uziel Sekreterare: Kristina Hagman Kassör: Pelle Fänge Ledamöter: Erik Juelsson, Christoffer Magnusson, Karin Lindström, Karin Lundholm, Christina Norström Suppleanter: Lisbeth Ryberg, Elisabeth Schönbeck, Annika Jagander Adjungerade ledamöter, tillika ordförade i resp uppdrag: Ann-Britt Struwe […]