Vikens Kultur- & Byaförening

Årsmöte

Vikens Kultur- och Byaförenings årsmöte äger rum måndagen den 14 juni kl 18.30

Plats: Utomhus i Hagmans museiträdgård, Böösa backe 7.

Det finns möjlighet att delta digitalt, anmäl iså fall intresse till info@vikensbyaforening.se

Handlingar finns nedan.