Vikens Kultur- & Byaförening

Årsmöte

Vikens Kultur- och Byaförenings årsmöte äger rum måndagen den 14 juni kl 18.30 Plats: Utomhus i Hagmans museiträdgård, Böösa backe 7. Det finns möjlighet att delta digitalt, anmäl iså fall intresse till info@vikensbyaforening.se Handlingar finns nedan. Dokument:Dagordning Årsmöte 2021 Verksamhetsberättelse 2020 Balansrapport Resultatrapport VKB-Revisionsberattelse-2020 Sjöfartsmuseet Sophiamöllan Skeppargården VKB-Budget-2021 Valberedningens förslag 2021