VKB


Vikenfesten 2019 är över. Ett stort tack till alla som besökte hamnfesten och den kulturhistoriska söndagen. Och ett varmt tack till alla som gjorde festen möjlig.En ny park håller på att växa fram i Viken. Lördagen den 10 augusti arrangeras Vikenparkens dag av Höganäs kommun i samarbete med VKB.Äntligen är Lisas brygga lagad och det går nu bra att använda den igen.Sista helgen i juli blir det Vikenfest!
På lördagen den 27/7 är det fullt av aktiviteter vid hamnen under dagen. På kvällen spelar Viken Big Band storbandsmusik. Och på söndagen står Vikens rika historia i centrum.De senaste dagarnas blåsande har gått hårt åt Lisas brygga.