Vikens Kultur- & Byaförening

Yttrande från VKB angående potatisåkern