Vikens Kultur- & Byaförening

Öresund under krigsåren

Årets utställning på Sjöfartsmuseet handlar om Öresund under krigsåren 1939-1945. Här går det till exempel att få veta allt om utbåtsnätet som gick mellan Viken och danska Ellekilde.

Årets utställning på Sjöfartsmuseet handlar om Öresund under krigsåren 1939-1945. Även om Sverige inte drabbades av kriget påverkades invånarna ändå. Mörkläggning, ransonering och inkallelser. Grannlandet Danmark var ockuperat av Tyskland. Därmed var Öresund ett farvatten där kriget märktes. Mellan Viken och Ellekilde gick till exempel ett ubåtsnät. Om du besöker Sjöfartsmuseet i sommar får du veta mer.

Ett nytillskott på museet är ett antal protokoll Vikens lotsar som museet tagit över av Museet för Sofart i Helsingör.