Vikens Kultur- & Byaförening

Ny kabeldragning vid Domsten

Den södra kabeln byttes ut under 2020. Så småningom är det dags för den norra kabeln att bytas. Under vecka 13 2022 startar en arkeologisk utredning, och efter naturinventeringar, samråd enl miljöbalken, geotekniska undersökningar mm kommer trolig byggstart att ske 2025.