Vikens Kultur- & Byaförening

Årsmöte VKB

Den 21 april kl 18.30 är det årsmöte på Hemgården. Kaffe serveras. Mer info kommer här och på facebook samt VKB:s anslagstavla vid Tempo.

Ny kabeldragning vid Domsten

Den södra kabeln byttes ut under 2020. Så småningom är det dags för den norra kabeln att bytas. Under vecka 13 2022 startar en arkeologisk utredning, och efter naturinventeringar, samråd enl miljöbalken, geotekniska undersökningar mm kommer trolig byggstart att ske 2025.