Vikens Kultur- & Byaförening

Ny gunga på plats

Ny gunga på plats Kommunen kommer att ta över lekplatsen vid hamnen. I avvaktan på detta har VKB och Hamnföreningen köpt in en ny gunga, som nu är på plats.

Nu finns det en helt ny gunga på lekplatsen vid hamnen.
Och det är nu också klart att Höganäs kommun tar över ägande, ansvar och därmed också skötseln av lekplatsen.
VKB bekostade en gång lekplatsen, men skötselansvaret har inte varit tydligt.
I fjol upptäcktes den trasiga gungan. VKB lät besiktiga lekplatsen och tog ned gungan. Tillsammans med Hamnföreningen har VKB nu bekostat en ny gunga. Hamnföreningen har satt upp denna.
Och nu blir lekplatsen kommunal.
Förhoppningsvis ska den även framöver vara till stort nöje och stor glädje för alla små besökare!