Vikens Kultur- & Byaförening

Ingen Julmarknad 2020.

I samråd med Vikens Företagarförening har vi i VKBs styrelse ledsamt konstaterat att vi inte kan arrangera julmarknad i traditionellt format 2020.

Om Du har en kreativ idé på vad VKB kan göra eller bidra till istället så får du gärna höra av dig till info@vikensbyaforening.se

Fredrik Hallgårde
Ordf VKB