Vikens Kultur- & Byaförening

Höststämma 2017

På höststämman den 26 oktober gästade elever från Vikenskolan mötet och berättade om sin resa till Auschwitz som de alldeles nyligen gjort tillsammans med ett antal föräldrar.
Tack Jacob Norgren, Axel Strandberg och Filip Svedin för att ni kom och delade med er av era upplevelser.

På stämman berättade också ordförande Christer Johansson om det förändringsarbete som pågår i VKB.

På dagordningen stod stadgeförändringar. Under övriga frågor diskuterades renoveringsbehov för Grähsa brygga. Byaföreningen kommer att ta upp detta med Hamnföreningen och kommunen, som ytterst är ansvarig för bryggan.

Protokollet från stämman hittar du under fliken VKB/Protokoll/Yttrande i menyn.