INBJUDAN

Välkommen till avtäckning av Vikens nya skulpturgrupp “Lovisa ‒ av Saltsjön är du kommen”Lördagen den 24 september kl 13.00 i Vikens hamn. Tack vare en mycket generös donation från den Kockska fonden har Vikens Kultur & Byaförening ‒ VKB kunnat uppföra ett nytt stort och spännande konstverk till Vikens hamnpromenad. Konstverket är skulpterat av Sara […]

Nytt elavtal

De tre senaste åren har Vikens Kultur- och Byaförening haft ett elavtal med Dalakraft. Sett över tre-årsperioden har detta avtal tjänat oss medlemmar väl. Detta avtal går nu ut vid årsskiftet och vi gör nu allt vad vi kan för att etablera ett nytt avtal, som ska börja gälla från den första januari 2023. Hur […]

Elavtal

För er info: Förhandlingar om ett nytt elavtal pågår tillsammans med andra byalag i kommunen. Besked kommer så fort det är klart.

Information om förnyelsen av Öresundskablarna

För er information så kommer Svenska kraftnät att genomföra sjömätningar och  marinbiologiska utredningar under sensommaren. Det kommer att innebära att fartyg trafikerar sundet utanför Kristinelund. Även ett mindre flygplan kommer att användas under en dag. För mer information se bifogad informationsutskick eller information på webben. Sjömätningar och marinbiologiska utredningar under sensommaren. Mer info här »