Vikens Kultur- & Byaförening

Sångtexter till Valborg

Längtan till landet

Musik: Otto Lindblad, text: Herman Sätherberg

1.Vintern rasat ut bland våra fjällar
Drivans blommor smälta ner och dö
Himlen ler i vårens ljusa kvällar
Solen kysser liv i skog och sjö

/:Snart är sommarn här i purpurvågor
Guldbelagda, azurskiftande
Ligga ängarne i dagens lågor
Och i lunden dansa källorne:/

2. Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar
Ut till landet, ut till fåglarne
Att jag älskar dem, till björk och lindar
Sjö och berg, jag vill dem återse

/:Se dem än som i min barndoms stunder
Följa bäckens dans till klarnad sjö
Trastens sång i furuskogens lunder
Vattenfågelns lek kring fjärd och ö:/

Sköna maj, välkommen

Text: Johan Ludvig Runeberg

Musik: Lars Magnus Béen, klockare i Allerum

Sköna maj, välkommen
Till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen
Våra lekars vän!

Känslans gudaflamma
Väcktes vid din ljusning
Jord och skyar stamma
Kärlek och förtjusning
Sorgen flyr för våren
Glädje ler ur tåren

Sköna maj, välkommen
Till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen
Våra lekars vän!

Känslans gudaflamma
Väcktes vid din ljusning
Nu ur lundens sköte
Och ur blommans knopp
Stiga dig till möte
Glada offer opp

Blott ditt lov de susa
Dessa rosenhäckar
Till din ära brusa
Våra silverbäckar

Nu ur lundens sköte
Och ur blommans knopp
Stiga dig till möte
Glada offer opp

Sköna maj, välkommen
Till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen
Våra lekars vän!

Känslans gudaflamma
Väcktes vid din ljusning
Jord och skyar stamma
Kärlek och förtjusning
Sorgen flyr för våren
Glädje ler ur tåren

Sköna maj, välkommen
Till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen
Våra lekars vän!

Känslans gudaflamma
Väcktes vid din ljusning
Och med tacksam tunga
Tusen fåglar sjunga

Liksom vi
Liksom vi
Välkommen, sköna maj!
Välkommen, sköna maj!