Vikens Kultur- & Byaförening

Badsäsongen har börjat

Nu är sommaren här. Samtliga tre bryggor vid heden är nu ilagda och alla VKB:s hytter är uthyrda.

Grähsa brygga vid hamnen håller på att repareras. Hela grundkonstruktionen byts ut. Arbetet beräknas vara klart i början av juni.

Trevlig sommar!